"Republican of Ohio" — Słownik kolokacji angielskich

Republican of Ohio kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Republikanin Ohio
  1. Ohio rzeczownik + republican rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the 72-page report that it sent to two Ohio Republicans was far from routine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo