"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 92
2. get past = przejść obok, minąć get past
  • Any woman who wants you has to get past me.
  • In other ways, his son was thinking, the guy never got past the age of four.
  • They couldn't get past the door of the ground floor.
  • No one would get past the two of them, he decided.
  • But first, you have to get past the security system.
  • He couldn't seem to get past the fact that she had such pretty eyes.
  • It doesn't even get past me down at the office.
  • Now, he is trying to figure out how to get past it.
  • He needed to get past it and look to the future.
  • They needed to get past this thing, all of them, and move ahead.
3. get back = wrócić (do danego miejsca), cofać się get back
4. get out = wysiadać (np. z samochodu) get out
5. get up = wstać z łóżka get up
6. get off = wysiadać (z autobusu, pociągu, samolotu) get off
8. get down = schodzić (np. po schodach) get down
9. get inside = dostać się do środka get inside
11. get to = dojdź get to
12. get behind = spóźniać się, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami) get behind
13. get onto = kontaktować się, dowiadywać się get onto
14. get along = radzić sobie, dawać sobie radę (z czymś, w jakiejś sytuacji) get along
(6) on, off, from, with, to, ...
Kolokacji: 14
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.