"gotten through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gotten through" po angielsku

phrasal verb
 1. wykonywać coś (np. pracę), przebrnąć przez coś (skończyć coś robić)
  I got through about half the first page. (Przebrnąłem przez około połowę pierwszej strony.)
 2. używać czegoś (w dużych ilościach) potocznie
 3. wydawać coś (dużo pieniędzy) potocznie
  I went shopping and got through 500 dollars. (Poszedłem na zakupy i wydałem 500 dolarów.)
 4. przechodzić przez coś, przetrwać coś (np. trudny okres)
  I got through a rough patch, now I'm better. (Przetrwałem trudny okres, teraz jest mi lepiej.)
  The time after his death was hard for me but I got through it. (Czas po jego śmierci był dla mnie ciężki, ale przetrwałem to.)
  You will get through this. (Przetrwasz to.)
 5. radzić sobie z czymś (np. na teście, w zawodach)
  I got through the hardest task on the test. (Poradziłem sobie z najtrudniejszym zadaniem na teście.)
  The exam was difficult but I got through it. (Egzamin był trudny, ale poradziłem sobie z nim.)
 6. zrealizować coś (np. zadanie, projekt)
  After many hours of hard work we managed to get through this project. (Po wielu godzinach ciężkiej pracy udało nam się zrealizować ten projekt.)
phrasal verb
 1. połączyć się (przez telefon)  BrE
  I can't get through to the office. (Nie mogę połączyć się z biurem.)
  Did you get through to her? I'm really worried that something happened. (Połączyłeś się z nią? Naprawdę się martwię, że coś się stało.)
 2. załatwić działkę narkotyku  AmE slang
  He wanted to get through but the police arrested him. (Chciał załatwić działkę narkotyku, ale aresztowała go policja.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. dotrzeć do czegoś
  We'll get through to the finale. (Dotrzemy do finału.)
  I can't get through to my office. (Nie mogę dotrzeć do mojego biura.)
phrasal verb
 1. dotrzeć do miejsca
  Did he get through to your house? (Czy on dotarł do twojego domu?)
  Will you make it through to our hiding place? (Dotrzesz do naszej kryjówki?)
  I hope we make it through to the hotel before it's dark. (Mam nadzieję, że dotrzemy do hotelu, zanim będzie ciemno.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. skontaktować się z kimś (np. z kimś, z kim trudno się skontaktować)
  It is very difficult to get through to my boss. (Bardzo trudno skontaktować się z moim szefem.)
 2. połączyć się z kimś (np. telefonicznie)
  to connect with somebody
  Could you get me through to Mr Smith? (Możesz mnie połączyć z panem Smith?)

"gotten through" — Słownik kolokacji angielskich

gotten through kolokacja
Popularniejsza odmiana: get through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gotten całkowicie
 1. get czasownik + through przyimek
  Bardzo luźna kolokacja

  Got a look through the door at a bit of the thing.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo