"get assistance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get assistance" po angielsku

rzeczownik
 1. wsparcie (np. finansowe), pomoc (w czymś) [niepoliczalny]
  I appreciate your assistance. (Doceniam twoją pomoc.)
  People, whose houses were destroyed by the hurricane, need great financial assistance. (Ludzie, których domy zostały zniszczone przez huragan, potrzebują dużego wsparcia finansowego.)
  link synonim: leg up

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get assistance" — Słownik kolokacji angielskich

get assistance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać pomoc
 1. get czasownik + assistance rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He started getting assistance and support from all over India.

powered by  eTutor logo