"wait to get" — Słownik kolokacji angielskich

wait to get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczekaj by dostać
  1. wait czasownik + get czasownik
    Zwykła kolokacja

    Now I can't wait to get my hands on one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo