PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 92
2. get past = przejść obok, minąć get past
3. get back = wrócić (do danego miejsca), cofać się get back
4. get out = wysiadać (np. z samochodu) get out
5. get up = wstać z łóżka get up
6. get off = wysiadać (z autobusu, pociągu, samolotu) get off
8. get down = schodzić (np. po schodach) get down
9. get inside = dostać się do środka get inside
  • You get inside him and find out whatever we need to know.
  • And if so, how did we get inside his head?
  • Between the two of them, they were able to get inside help.
  • I think we could probably get inside the house tonight during the party.
  • So how is he going to get back inside his house?
  • The other two are trying to get back inside the building.
  • You got inside me like no woman ever has before.
  • I can get inside your man and look out, you know.
  • I felt as if too much light were getting inside my head.
  • Trying to get inside my head, to see the world as I do.
11. get to = dojdź get to
12. get behind = spóźniać się, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami) get behind
13. get onto = kontaktować się, dowiadywać się get onto
14. get along = radzić sobie, dawać sobie radę (z czymś, w jakiejś sytuacji) get along
(6) on, off, from, with, to, ...
Kolokacji: 14
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.