"gotten onto" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gotten onto" po angielsku

phrasal verb
 1. napisać do kogoś potocznie
  Mark got onto his girlfriend a love letter. (Mark napisał do swojej dziewczyny list miłosny.)
  I'll get onto her, but I don't know if she replies. (Napiszę do niej, ale nie wiem, czy ona odpisze.)
 2. dowiedzieć się o kimś potocznie
  They got onto their son and his behaviour from their neighbours. (Oni dowiedzieli się o swoim synu i jego zachowaniu od swoich sąsiadów.)
  I got onto him from the news. (Dowiedziałem się o nim w wiadomościach.)
phrasal verb
 1. zostać wybranym (np. do komitetu, organizacji politycznej)
 2. zacząć mówić o czymś
  He got onto her divorce and she started crying. (Zaczął mówić o jej rozwodzie, a ona zaczęła płakać.)
  Let's not get onto my problems, there are better topics. (Nie zaczynajmy mówić o moich problemach, są lepsze tematy.)
 3. zabrać się za coś, zacząć coś robić, chwycić się czegoś potocznie
  I have to get onto the project because I'm running out of time. (Muszę zabrać się za ten projekt, bo kończy mi się czas.)
  He finally got onto studying for the exam. (On w końcu zaczął uczyć się do egzaminu.)

"gotten onto" — Słownik kolokacji angielskich

gotten onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: get onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gotten na
 1. get czasownik + onto przyimek
  Luźna kolokacja

  Getting onto the board across from him, for a fight to the death, was something else.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo