"get treatments" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get treatments" po angielsku

rzeczownik
 1. opieka medyczna, leczenie, kuracja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Go see a doctor for appropriate treatment. (Idź się zobaczyć z lekarzem, aby uzyskać odpowiednie leczenie.)
  Many patients will die if they don't receive treatment quickly. (Wielu pacjentów umrze, jeśli nie otrzymają szybko opieki medycznej.)
 2. zabieg (medyczny, kosmetyczny) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Manicure and pedicure are beauty treatments. (Manicure i pedicure są zabiegami kosmetycznymi.)
  He may have difficulty walking for several days after the treatment. (On może mieć trudności w chodzeniu przez kilka dni po zabiegu.)
 3. traktowanie [UNCOUNTABLE]
  Such treatment of other people is unacceptable. (Takie traktowanie innych osób jest nie do zaakceptowania.)
  Good treatment of our patients is our number one priority. (Dobre traktowanie naszych pacjentów jest naszym priorytetem numer jeden.)
 4. omówienie (np. tematu, problemu) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  In his latest book he focused on the treatment of village life. (W swojej ostatniej książce skupił się na omówieniu życia na wsi.)
 5. obróbka (np. chemiczna) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The treatment of the stone is time-consuming. (Obróbka kamienia jest czasochłonna.)
  We watched a documentary on diamond treatment. (Oglądaliśmy film dokumentalny o obróbce diamentu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zarys scenariusza, szkic scenariusza, wczesna wersja scenariusza

"get treatments" — Słownik kolokacji angielskich

get treatments kolokacja
Popularniejsza odmiana: get treatment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać traktowania
 1. get czasownik + treatment rzeczownik
  Luźna kolokacja

  So long as everyone gets the treatment he or she needs, what is the problem?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo