"stop getting" — Słownik kolokacji angielskich

stop getting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestań dostawać
  1. stop czasownik + get czasownik
    Zwykła kolokacja

    In the late 1850's the north and the south stopped getting along.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo