"gotten into" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gotten into" po angielsku

czasownik
 1. wsiadać
  Get into the car, we're going shopping. (Wsiadaj do samochodu, jedziemy na zakupy.)
  Get into the car and don't ask questions (Wsiadaj do samochodu i nie zadawaj pytań.)
 2. wejść, wchodzić
  We started singing when he got into the room. (Zaczęliśmy śpiewać, kiedy wszedł do pokoju.)
  You can get into the room now. (Możesz już wejść do pokoju.)
phrasal verb
 1. wstępować w kogoś, stawać się komuś potocznie
  What has got into you? (Co w ciebie wstąpiło?)
  I'm sorry, I don't know what has gotten into me. (Przepraszam, nie wiem co we mnie wstąpiło.)
phrasal verb
 1. wchodzić do jakiegoś miejsca (szczególnie, gdy jest to trudne)
  She got into the club even though she was under 18. (Weszła do klubu mimo, że miała poniżej 18 lat.)
  There was no way to get into the destroyed houses. (Nie było sposobu, aby dostać się do zniszczonych domów.)
  We need codes to get into the computer system. (Potrzebujemy kodów, żeby wejść do systemu komputerowego.)
  We finally got into the club. (W końcu weszliśmy do klubu.)
  link synonim: get in
 2. przybywać
  She got into the train station just in time. (Ona przybyła na stację kolejową w sama porę.)
  A lot of Mexicans try to get into the USA every year. (Każdego roku wielu Meksykanów stara się przybyć do Stanów Zjednoczonych.)
  link synonim: get in
 3. zostawać wybranym (np. do parlamentu)
  The party got into the parliament. (Partia została wybrana do parlamentu.)
  Do you think she will get into the government? (Czy sądzisz, że ona zostanie wybrana do rządu?)
  He got into parliament four times in a row. (On został wybrany do parlamentu cztery razy z rzędu.)
  link synonim: get in
 4. dostawać się (na studia, do szkoły)
  She got into the best university in the area. (Ona dostała się do najlepszego uniwersytetu w tym regionie.)
  Jane has been taking extra classes that will help her to get into university. (Jane bierze dodatkowe lekcje, które pomogą jej dostać się na studia.)
  Not every child can get into the chosen school. (Nie każde dziecko może się dostać do wybranej szkoły.)
  He got into a medical school. (On dostał się do szkoły medycznej.)
  I got into an art school. (Dostałam się do szkoły artystycznej.)
  He got into Yale. (On dostał się na Yale.)
  I got into the best university, we have to celebrate this! (Dostałem się na najlepszy uniwersytet, musimy to uczcić!)
 5. zostawać wybranym do drużyny
  He played so well that he got into the team. (On zagrał tak dobrze, że został wybranym do drużyny.)
  It was the happiest day for him, because he got into the national team. (To był najszczęśliwszy dzień dla niego, ponieważ został wybrany do reprezentacji narodowej.)
  Tom always wanted to get into the team. (Tom zawsze chciał być wybranym do drużyny.)
 6. zaczynać coś robić
  When did you first get into the writing? (Kiedy po raz pierwszy zacząłeś pisać?)
  He got into sport. (On zaczął uprawiać sport.)
  Tim never wanted to get into that business. (Tim nigdy nie chciał zacząć pracować w tym biznesie.)
 7. angażować się
  We both got into the political debate. (Obydwoje zaangażowaliśmy się w debatę polityczną.)
  He doesn't want her to get into the discussion. (On nie chce dopuścić jej do zaangażowania się w dyskusję.)
  I'm not in the mood to get into anything with you. (Nie jestem w nastroju, żeby angażować się z tobą w cokolwiek.)
  I really got into writing poetry. (Naprawdę zaangażowałem się w pisanie poezji.)
 8. zainteresować się czymś, zaczynać czerpać przyjemność z czegoś potocznie
  I got into yoga when I was a teenager. (Zainteresowałem się jogą, gdy byłem nastolatkiem.)
  She is really getting into that book. (Ona naprawdę wciąga się w tę książkę.)
  I'm so happy that he got into history. (Tak się cieszę, że on zainteresował się historią.)
  She got into sports. (Ona zainteresowała się sportem.)
 9. wciskać się (w za ciasne ubranie) potocznie
  I can't get into these old trousers anymore. (Nie mogę wcisnąć się już w te stare spodnie.)
  That was tough to get into that T-shirt again! (To było trudne, żeby znów wcisnąć się w ten T-shirt!)
idiom
 1. wplątać się w coś
  Did you get into trouble again? (Czy znowu wplątałeś się w kłopoty?)
  He got into drugs. (On wplątał się w narkotyki.)

"gotten into" — Słownik kolokacji angielskich

gotten into kolokacja
Popularniejsza odmiana: get into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gotten do
 1. get czasownik + into przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  We are going to have to get right into your mind.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo