"begin getting" — Słownik kolokacji angielskich

begin getting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij dostawać
  1. begin czasownik + get czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Working with him two hours a day, she began getting better.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo