"get emergency help" — Słownik kolokacji angielskich

get emergency help kolokacja
Popularniejsza odmiana: get help
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać awaryjna pomoc
  1. get czasownik + help rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She wanted to tell him everything, and get his help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo