"gotten beyond" — Słownik kolokacji angielskich

gotten beyond kolokacja
Popularniejsza odmiana: get beyond
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gotten tamten świat
  1. get czasownik + beyond przyimek
    Luźna kolokacja

    Most of the patients never got beyond the first problem.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo