"got inside" — Słownik kolokacji angielskich

got inside kolokacja
Popularniejsza odmiana: get inside
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać się do środka
  1. get czasownik + inside przyimek
    Luźna kolokacja

    You get inside him and find out whatever we need to know.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo