"keep get" — Słownik kolokacji angielskich

keep get kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep getting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać dostawać
  1. keep czasownik + get czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why did she keep getting the feeling he knew too much?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo