"get for finishing" — Słownik kolokacji angielskich

get for finishing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań za kończenie
  1. finish czasownik + get czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But I get one for finishing the line.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo