PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. look funny = wyglądaj komicznie look funny
2. feel funny = czuć się lekko chorym feel funny
3. sound funny = dźwięk zabawny sound funny
4. find funny = uważaj za zabawny find funny
5. act funny = zachowaj się zabawny act funny
6. smell funny = zapach zabawny smell funny
7. taste funny = smak zabawny taste funny
8. go funny = przejdź zabawny go funny
(2) talk, walk, dress
Kolokacji: 3
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.