"funny bit" — Słownik kolokacji angielskich

funny bit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny kawałek
  1. funny przymiotnik + bit rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I took a 13yr old who laughed out loud at the funny bits and not a word of the text changed.

    Podobne kolokacje: