"funny about" — Słownik kolokacji angielskich

funny about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny około
  1. funny przymiotnik + about przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And yet there is a certain sense in which I feel a little funny about it.

    Podobne kolokacje: