"funny at" — Słownik kolokacji angielskich

funny at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny przy
  1. funny przymiotnik + at przyimek
    Silna kolokacja

    But the rest of those 60's weren't funny at all.

    Podobne kolokacje: