"funny in" — Słownik kolokacji angielskich

funny in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny w
  1. funny przymiotnik + in przyimek
    Silna kolokacja

    It would have been funny, in a story about someone else.

    Podobne kolokacje: