"funny on" — Słownik kolokacji angielskich

funny on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny na
  1. funny przymiotnik + on przyimek
    Luźna kolokacja

    A few times, I even thought about painting something funny on one of them.

    Podobne kolokacje: