"taste funny" — Słownik kolokacji angielskich

taste funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): smak zabawny
  1. taste czasownik + funny przymiotnik
    Luźna kolokacja

    It tasted funny, but I thought it was just a bad taste in my mouth.

    Podobne kolokacje: