BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"funny character" — Słownik kolokacji angielskich

funny character kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny charakter
  1. funny przymiotnik + character rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is also a wild, funny character who always plays better than you expect on an average night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo