Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"pretty funny" — Słownik kolokacji angielskich

pretty funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkiem zabawny
  1. pretty przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Being as how we just came from there on our last mission, I thought it was pretty funny.