KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. pretty funny = całkiem zabawny pretty funny
  • Being as how we just came from there on our last mission, I thought it was pretty funny.
  • Everybody seemed to think this was a pretty funny scene.
  • Somebody might think it was pretty funny if you did.
  • He thought it was pretty funny, teaching his old man a thing or three.
  • Every once in a while, he thought that was pretty funny.
  • This might have been intended as a serious point, but the rest of us thought it pretty funny.
  • And they thought those kinds of activities were pretty funny.
  • Though Teddy happened to think he was a pretty funny guy.
  • I thought it was pretty funny, me wearing this watch that told the time.
  • He can go there because he's gotten to look pretty funny again.
2. genuinely funny = autentycznie zabawny genuinely funny
3. extremely funny = niezwykle zabawny extremely funny
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.