TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"genuinely funny" — Słownik kolokacji angielskich

genuinely funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autentycznie zabawny
  1. genuinely przysłówek + funny przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    In general, it was a colourful production with many genuinely funny moments.