"mildly funny" — Słownik kolokacji angielskich

mildly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łagodnie zabawny
  1. mildly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mildly funny, nothing special, exactly what you expect from Devito.

    Podobne kolokacje: