"funny situation" — Słownik kolokacji angielskich

funny situation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna sytuacja
  1. funny przymiotnik + situation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I would try to put him in funny situations, and he would find a way to step around them.

    Podobne kolokacje: