"Funny Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Funny Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: funny thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zabawna Rzecz
  1. funny przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Funny things can happen on the way to the bank.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Funny Thing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Funny Thing" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne