"funny for" — Słownik kolokacji angielskich

funny for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny dla
  1. funny przymiotnik + for przyimek
    Zwykła kolokacja

    We thought it would be funny for the players, parents and coach.

    Podobne kolokacje: