"find funny" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "find funny" po angielsku

"find funny" — Słownik kolokacji angielskich

find funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważaj za zabawny
  1. find czasownik + funny przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    No one, in all of her life had ever found anything funny about Luther.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo