ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) pretty, mildly
Kolokacji: 2
(2) genuinely, actually, truly
Kolokacji: 3
(3) extremely, exceedingly
Kolokacji: 2
(5) particularly, especially
Kolokacji: 2
1. hysterically funny = niesamowicie śmieszny hysterically funny
2. damned funny = potępieńcy zabawny damned funny
3. incredibly funny = niewiarygodnie zabawny incredibly funny
4. far funnier = daleko zabawniejszy far funnier
5. remotely funny = trochę zabawny remotely funny
6. inherently funny = z natury zabawny inherently funny
7. consistently funny = konsekwentnie zabawny consistently funny
8. bitterly funny = ogromnie zabawny bitterly funny
9. slyly funny = przebiegle zabawny slyly funny
10. spectacularly funny = spektakularnie zabawny spectacularly funny
11. irresistibly funny = przemożnie zabawny irresistibly funny
13. naturally funny = z natury zabawny naturally funny
14. achingly funny = boleśnie zabawny achingly funny
15. alternately funny = na przemian zabawny alternately funny
16. grotesquely funny = groteskowo zabawny grotesquely funny
17. bitingly funny = zjadliwie zabawny bitingly funny
(9) wildly, riotously
Kolokacji: 2
(12) fiercely, savagely
Kolokacji: 2
(13) occasionally, sporadically
Kolokacji: 2
(14) deliciously, delightfully
Kolokacji: 2
(15) dryly, wryly
Kolokacji: 2
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.