ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(3) way, voice, mood
Kolokacji: 3
(5) stuff, bone, paper, material
Kolokacji: 4
1. funny look = zdziwione spojrzenie funny look
2. funny face = komiczna mina funny face
3. funny feeling = zabawne uczucie funny feeling
4. funny smell = dziwny zapach funny smell
5. funny taste = dziwny smak funny taste
6. funny expression = zabawne wyrażenie funny expression
  • Then she stopped, and a funny expression sort of traveled across her pretty face.
  • He did make use of funny expressions - Stein did.
  • There was a funny expression on their faces when the door finally came open.
  • She stopped all of a sudden and she had a funny expression.
  • Such a funny expression as there was on Peter's face.
  • "What a funny expression, 'to strike it rich,' like a blow of some kind against someone else."
  • The young man looked at me with a funny blank expression.
  • She got a funny expression and her hips jerked.
  • She visibly relaxed, but her face had a funny expression.
  • Soon the price would be fixed on his head - funny expression, like a hat.
7. funny sight = dziwny wzrok funny sight
8. funny haircut = zabawne strzyżenie funny haircut
(13) hat, clothes, costume
Kolokacji: 3
(15) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(16) money, accent, smile, cameo
Kolokacji: 4
(20) car, angle
Kolokacji: 2
(21) portrait, portrayal
Kolokacji: 2
(22) riff, phrase
Kolokacji: 2
(23) ad, commercial
Kolokacji: 2
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.