"alternately funny" — Słownik kolokacji angielskich

alternately funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na przemian zabawny
  1. alternately przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film, written and directed by Jane Anderson, based on her 1989 play, is alternately funny and poignant.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo