ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(3) way, voice, mood
Kolokacji: 3
(5) stuff, bone, paper, material
Kolokacji: 4
1. funny look = zdziwione spojrzenie funny look
2. funny face = komiczna mina funny face
3. funny feeling = zabawne uczucie funny feeling
  • And I had a funny feeling in the back of my throat.
  • "But I get the funny feeling you believe this guy."
  • It gave me a funny feeling inside to know that we would never go back.
  • I've got a funny feeling she just might say yes to you.
  • I just got a little funny feeling there for a minute.
  • It gave me a funny feeling to see the name again.
  • And it's true that I've got rather a funny feeling about them.
  • But I've got a funny feeling we could be on to something interesting here.
  • I have a funny feeling it's going to be a long night.
  • But after a minute it had been a good funny feeling.
4. funny smell = dziwny zapach funny smell
5. funny taste = dziwny smak funny taste
6. funny expression = zabawne wyrażenie funny expression
7. funny sight = dziwny wzrok funny sight
8. funny haircut = zabawne strzyżenie funny haircut
(13) hat, clothes, costume
Kolokacji: 3
(15) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(16) money, accent, smile, cameo
Kolokacji: 4
(20) car, angle
Kolokacji: 2
(21) portrait, portrayal
Kolokacji: 2
(22) riff, phrase
Kolokacji: 2
(23) ad, commercial
Kolokacji: 2
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.