ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(3) way, voice, mood
Kolokacji: 3
(5) stuff, bone, paper, material
Kolokacji: 4
1. funny look = zdziwione spojrzenie funny look
2. funny face = komiczna mina funny face
3. funny feeling = zabawne uczucie funny feeling
4. funny smell = dziwny zapach funny smell
5. funny taste = dziwny smak funny taste
6. funny expression = zabawne wyrażenie funny expression
7. funny sight = dziwny wzrok funny sight
  • What a pity that no one could appreciate this funny sight!
  • There's even a funny sight from the studio itself.
  • While the thing lasted, there were funny sights to be seen!
  • Ayla thought it was the funniest sight she had ever seen.
  • Which, I'm sure you'll agree, will be a very funny sight.
  • About two minutes later, I saw one of the funniest sights I've ever seen in the sky.
  • I was doubled up with laughter, it was such a funny sight.
  • It was such a funny sight, even I had to laugh.
  • We must make a funny old sight as we join the fat sportsmen what's paid good money to be here.
  • Grace Goodhue thought it was a funny sight, and laughed out loud.
8. funny haircut = zabawne strzyżenie funny haircut
(13) hat, clothes, costume
Kolokacji: 3
(15) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(16) money, accent, smile, cameo
Kolokacji: 4
(20) car, angle
Kolokacji: 2
(21) portrait, portrayal
Kolokacji: 2
(22) riff, phrase
Kolokacji: 2
(23) ad, commercial
Kolokacji: 2
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.