"funny haircut" — Słownik kolokacji angielskich

funny haircut kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne strzyżenie
  1. funny przymiotnik + haircut rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They have funny haircuts and carry .

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo