"naturally funny" — Słownik kolokacji angielskich

naturally funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z natury zabawny
  1. naturally przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Allen described her as "a naturally funny person.

    Podobne kolokacje: