"damned funny" — Słownik kolokacji angielskich

damned funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potępieńcy zabawny
  1. damned przysłówek + funny przymiotnik
    Luźna kolokacja

    It was damned funny - well, he would give Potbury three more minutes, then try another one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo