"slyly funny" — Słownik kolokacji angielskich

slyly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebiegle zabawny
  1. slyly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was small and British and slyly funny.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo