"Funny Face" — Słownik kolokacji angielskich

Funny Face kolokacja
Popularniejsza odmiana: funny face
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Komiczna mina
  1. funny przymiotnik + face rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She made a funny face, and I knew the answer was no.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo