"bitingly funny" — Słownik kolokacji angielskich

bitingly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjadliwie zabawny
  1. bitingly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are churning out bitingly funny cartoons and columns of scathing gossip aimed at senior officials as well as United Nations and other foreign aid agencies here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo