"incredibly funny" — Słownik kolokacji angielskich

incredibly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewiarygodnie zabawny
  1. incredibly przysłówek + funny przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Incredibly funny, his witty ditties begin and end each episode on a humorous note.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo