"funny taste" — Słownik kolokacji angielskich

funny taste kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny smak
  1. funny przymiotnik + taste rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And it was beginning to leave a funny taste in his mouth.

    Podobne kolokacje: