"bitterly funny" — Słownik kolokacji angielskich

bitterly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromnie zabawny
  1. bitterly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Occasionally, including in her more bitterly funny moments, the extremes converge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo