KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) about, to, in, at, for, ...
Kolokacji: 8
1. funny about = zabawny około funny about
2. funny to = zabawny aby funny to
3. funny in = zabawny w funny in
4. funny at = zabawny przy funny at
5. funny for = zabawny dla funny for
6. funny with = zabawny z funny with
7. funny on = zabawny na funny on
8. funny of = zabawny z funny of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.