"FUNNY THING" — Słownik kolokacji angielskich

FUNNY THING kolokacja
Popularniejsza odmiana: funny thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ZABAWNA RZECZ
  1. funny przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Funny things can happen on the way to the bank.

    Podobne kolokacje:

podobne do "FUNNY THING" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "FUNNY THING" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne