"funny of" — Słownik kolokacji angielskich

funny of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny z
  1. funny przymiotnik + of przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Not every ad that stands out is funny, of course.

    Podobne kolokacje: