"funny place" — Słownik kolokacji angielskich

funny place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwne miejsce
  1. funny przymiotnik + place rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Were you changed by your long stay in that funny little place?

    Podobne kolokacje: